Το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση.

α) Ποία είναι η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να απορροφήσει το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου ώστε να διεγερθεί;

β) Πόση είναι η ενέργεια ενός φωτονίου που πρέπει να απορροφήσει το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου ώστε να μεταβεί στη 2η διεγερμένη κατάσταση;

γ) Αν το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου αποδιεγείρεται από τη 2η διεγερμένη κατάσταση στη θεμελιώδη κατάσταση να υπολογίσετε πόσα διαφορετικά φωτόνια εκπέμπονται.

δ) Υπολογίστε το μικρότερο μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το άτομο του υδρογόνου κατά τη μετάπτωση από τη τροχιά με n=6.

ε) Υπολογίστε το μεγαλύτερο μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το άτομο του υδρογόνου κατά τη μετάπτωση από τη τροχιά με n=6.

Δίνεται Ε1 = 2,18 x 10-18 J, c = 3 x 108 m/s, h = 6,63 x 10-34 J s

Για να κατεβάσετε την εκφώνηση της άσκησης μαζί με τη λύση της σε pdf πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

[Download not found]
About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών