Στο αρχείο θα βρείτε ΟΛΕΣ τις χημικές αντιδράσεις από τη τράπεζα θεμάτων που ζητείται από τους μαθητές να συμπληρωθούν. Όλες οι χημικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν τα θέματα της τράπεζας πραγματοποιούνται. Ζητείται όμως από τους μαθητές να εξηγήσουν το λόγο για τον οποίο λαμβάνει χώρα η αντίδραση. Στα θετικά για τους μαθητές, η απουσία αντιδράσεων εξουδετέρωσης με όξινα και βασικά οξείδια.

Στην απλή αντικατάσταση η αντίδραση πραγματοποιείται επειδή  το μέταλλο ή το αμέταλλο είναι πιο δραστικό από το μέταλλο (ή υδρογόνο) ή το αμέταλλο που αντικαθιστά αντίστοιχα

Στη διπλή αντικατάσταση πρέπει να αναφέρεται το αέριο ή το ίζημα που παράγεται, ενώ προσοχή σε πολλά θέματα ζητείται το λόγο που πραγματοποιείται μια αντίδραση εξουδετέρωσης. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να απαντήσετε ότι παράγεται το νερό το οποίο είναι ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με ΟΛΕΣ τις αντιδράσεις που περιλαμβάνονται  στη τράπεζα θεμάτων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

[Download not found]

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών