Τα θέματα της Χημείας Α΄ Λυκείου από τη τράπεζα σε ένα αρχείο είναι 368 σελίδες. Ένας μαθητής είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να λύσει όλα τα θέματα της τράπεζας,ειδικά με τον τρόπο που είναι διαθέσιμα.   Από τις 368 σελίδες κάθισα και μάζεψα όλες τις ερωτήσεις τύπου σωστού λάθους  (δάκρυσαν τα μάτια μου)  για τη χημεία της Α΄ Λυκείου που υπάρχουν στο θέμα Β. Το αρχείο είναι πολύ χρήσιμο διότι τα θέματα της Χημείας επαναλαμβάνονται συνέχεια στη τράπεζα και είναι τρομερά χρονοβόρο ένας μαθητής να λύσει τα θέματα.  Συνολικά υπήρχαν γύρω στις 250 ερωτήσεις και το αρχείο περιλαμβάνει τις 99 ερωτήσεις (όλες) σωστού λάθους με σύντομη απάντηση.

Για να κατεβάσετε όλες τις ερωτήσεις Σωστού Λάθους της Χημείας Α΄ Λυκείου μαζεμένες σε ένα αρχείο από τη τράπεζα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

[Download not found]

Αν θέλετε να λύσετε διαδραστικά, υπό μορφή on line test και τις 99 ερωτήσεις τύπου σωστού λάθους της τράπεζας θεμάτων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμό:

[Download not found]

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών