Ακολουθεί σε διαδραστική πλατφόρμα on line test με όλες τις ερωτήσεις (17 ερωτήσεις) πολλαπλής επιλογής από το κεφάλαιο της ιοντικής ισορροπίας των πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων λυκείων. Στο τέλος του test μπορείς να δεις και τις απαντήσεις και την επίδοση σου. Στο συγκεκριμένο on line test επιτυχία θεωρείται βαθμός πάνω από 80% (16). Καλή επιτυχία Πάτησε.. read more →

Ακολουθεί ένα διαδραστικό quiz με 12 ερωτήσεις υπό τη μορφή on line test πάνω στο pH-pOH. Οι ερωτήσεις  στοχεύουν στη κατανόηση του αυτοιοντισμού του νερού και στη κατανόηση πότε ένα διάλυμα είναι όξινο και πότε βασικό. Στις ερωτήσεις test δεν συμπεριλαμβάνεται η υδρόλυση ( αντίδραση ιόντων με νερό)       Σχετικές αναρτήσεις: Όλες οι ερωτήσεις.. read more →

Ακολουθούν 15 ερωτήσεις τύπου σωστού-λάθους πάνω στο βαθμό ιοντισμού και στη σταθερά ιοντισμού ασθενούς ηλεκτρολύτη για το κεφάλαιο της ιοντικής ισορροπίας για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου.  Μόλις ολοκληρώσετε το on line test στις 15 ερωτήσεις θα μπορείτε να δείτε και τις ενδεικτικές απαντήσεις για όποια ερώτηση επιθυμείτε. Καλή επιτυχία!       Σχετικές αναρτήσεις: 12.. read more →

Ακολουθούν 15 ερωτήσεις τύπου σωστού – λάθους σε διαδραστικό quiz στο κεφάλαιο της ιοντικής ισορροπίας ( Διάσταση και ιοντισμός) για τη χημεία Γ΄ Λυκείου .  Στο τέλος μπορείτε να δείτε και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που επιθυμείτε. Καλή επιτυχία! Σχετικές αναρτήσεις: 15 ερωτήσεις τύπου σωστού λάθους στο βαθμό και τη σταθερά ιοντισμού Ερωτήσεις εξάσκησης στην.. read more →

Ακολουθούν σε διαδραστικό quiz 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην ισομέρεια, για τη Χημεία Β΄ Λυκείου. Αφού ολοκληρώσεις το test μπορείς να δεις στο τέλος και τις λύσεις με συνοπτικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση. Για καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει να έχεις εξοικίωση με την ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Καλή επιτυχία!!! Σχετικές αναρτήσεις: 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο pH-pOH 15.. read more →