Εργασία στα διαλύματα για το μάθημα της Χημείας Α΄ Λυκείου στο κεφάλαιο της στοιχειομετρίας. Το αρχείο περιλαμβάνει 2 κατηγορίες ασκήσεων.

1η κατηγορία: Ασκήσεις που ζητείται να βρεθεί η συγκέντρωση ή ασκήσεις στις οποίες υπάρχει μόνο ένα διάλυμα.

2η κατηγορία: Αραίωση, Συμπύκνωση και ανάμιξη διαλυμάτων που έχουν την ίδια διαλυμένη ουσία.

Για να κατεβάσετε το αρχείο στο υπολογιστή σας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

[Download not found]

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών