Στο μάθημα της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης οι υποψήφιοι με υψηλούς στόχους (Ιατρικές σχολές, Πολυτεχνεία) στοχεύουν το άριστα για να είναι εφικτός ο στόχος τους. Στον παρακάτω Πίνακα απεικονίζονται τα ποσοστά των υποψηφίων της θετικής κατεύθυνσης που αρίστευσαν (βαθμός 18-20) στο μάθημα της Χημείας.

Η άποψη μου είναι, αν και έχω διαφωνήσει με πολλούς συναδέλφους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα θέματα του 2013 ήταν τα δυσκολότερα, ότι τα  θέματα στη Χημεία  το 2012 ήταν τα πιο απαιτητικά, για πολύ δυνατούς μαθητές.  (Πολλές πράξεις στο τέταρτο θέμα, δύσκολο στοιχειομέτρικο πρόβλημα  στην οργανική).

statistika ximeias

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα το υψηλότερο ποσοστό των υποψηφίων που αρίστευσαν ήταν το 2008 (50,6%), οι μισοί υποψήφιοι έγραψαν δηλαδή πάνω από 18. Το χαμηλότερο ποσοστό ήταν τη χρονιά που μας πέρασε όπου το 22,26% των μαθητών της θετικής κατεύθυνσης αρίστευσε.

Αξιοσημείωτο είναι παρατηρώντας το διάγραμμα η αύξηση του ποσοστού των αριστούχων από το 2003 μέχρι το 2006. Το 2007 το ποσοστό έπεσε στο 30,96% (δύσκολο θέμα οργανικής) ενώ το 2008 το ποσοστό των αριστούχων ήταν το μέγιστο. Από το 2008 και μετά άρχισε η σταδιακή πτώση του ποσοστού των αριστούχων.

Η εκτίμηση μου είναι ότι και φέτος τα θέματα της Χημείας θα είναι πολύ απαιτητικά για πολύ καλά προπονημένους μαθητές και το ποσοστό των αριστούχων θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα.

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών