100 ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους ιδανικές για την τελική επανάληψη θεωρίας στο 1ο κεφάλαιο της χημείας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Ατομικό πρότυπο Bohr, Κβαντική θεωρία Planck, Αρχή απροσδιοριστίας Heisenberg, Κυματική θεωρία ύλης De Broglie, Περιοδικός Πίνακας, Κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες, Μεταβολή ιδιοτήτων, Ατομική Ακτίνα, Ενέργεια πρώτου ιοντισμού, Δομές Lewis Αφού κάνετε καλή επανάληψη τη θεωρία.. read more →