Καθηγητής: Η αντίδραση των αλκινίων με ακετυλενικό Η, παιδιά μου,  με CuCl/NH3 και ο σχηματισμός κεραμέρυθρου ιζημάτος χρησιμοποιείται για τη διάκριση τους από τους υπόλοιπους υδρογονάνθρακες….

Μαθητής: Κύριε, τι χρώμα είναι το κεραμέρυθρο;

Καθηγητής: Εεε κεραμέρυθρο….

Αν και ο παραπάνω διάλογος μεταξύ καθηγητή και μαθητή είναι υποθετικός, θα μπορούσε να είναι πραγματικός.

Πολλές φορές στη χημεία είναι απαραίτητο για το μαθητή να οπτικοποιήσει ένα πείραμα για να μπορέσει  κατακτήσει τη θεωρία πίσω από αυτό.

Στο παρακάτω video που έχει επιμεληθεί ο Αντώνης Χρονάκης παρουσιάζεται η αντίδραση του ακετυλενίου (αιθινίου) με αμμωνιακό διάλυμα CuCl και ο σχηματισμός κεραμέρυθρου ιζήματος.

Απολαύστε το…

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών