Μια βασική άσκηση για να βρούμε τη θέση των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα.

Εκφώνηση

α) Να εξετάσετε σε ποιο τομέα, σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του Π.Π ανήκουν τα επόμενα στοιχεία:

17Cl,     22Ti,      24Cr,       40Zr,        58Ce

β) Ποια από τα παραπάνω στοιχεία σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις και σύμπλοκα ιόντα;

Για να κατεβάσετε την εκφώνηση της άσκησης μαζί με τη λύση της σε pdf πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

[Download not found]

 

 

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών