Η αλλαγή στην ύλη της Χημείας Γ΄ Λυκείου αφορά ΜΟΝΟ τα Εσπερινά Λύκεια. Στα γενικά λύκεια η ύλη είναι ακριβώς η ίδια. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο ΦΕΚ είναι ότι στην εξεταστέα ύλη της Γ΄ Λυκείου δεν αναφέρονται οι σελίδες του βιβλίου. (Αυτό έγινε γιατί σε κάποια σχολεία έχουν δοθεί τα καινούρια βιβλία χημείας τα οποία έχουν άλλη γραμματοσειρά και υπάρχει απόκλιση στις σελίδες). Για τα Γενικά Λύκεια δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ύλη της Χημείας Γ΄ Λυκείου.  Από τα εσπερινά Λύκεια όμως αφαιρέθηκαν οι δείκτες και η ογκομέτρηση.

Αναλυτικά:

ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΛΗ 2014-2015

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο  περιοδικός πίνακας,
εκτός από:
α) Τα στοιχεία μετάπτωσης της παραγράφου 1.3
β) Την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4
γ) Τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR και αποκλίσεις
από τα κανονικά σχήματα της παραγράφου 1.5
Κεφάλαιο 3 Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,
εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της
παραγράφου 3.2
β) την παράγραφο 3.6 Δείκτες − Ογκομέτρηση και
γ) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας
Κεφάλαιο 5 Οργανική χημεία,
εκτός από:
α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1
β) την παράγραφο 5.2 Στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 και
ε) την παράγραφο 5.4 (οργανικές συνθέσεις – διακρίσεις)

ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΛΗ 2014-2015

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας,
εκτός από:
α) Τα στοιχεία μετάπτωσης της παραγράφου 1.3
β) Την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4
γ) Τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR και αποκλίσεις
από τα κανονικά σχήματα της παραγράφου 1.5
Κεφάλαιο 3 Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,
εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της
παραγράφου 3.2
β) την παράγραφο 3.6 Δείκτες − Ογκομέτρηση και
γ) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας
Κεφάλαιο 5 Οργανική χημεία,
εκτός από:
α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1
β) την παράγραφο 5.2 Στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 και
ε) την παράγραφο 5.4 (οργανικές συνθέσεις – διακρίσεις)

Για να δείτε τα ΦΕΚ με τις αλλαγές στην ύλη σε όλα τα μαθήματα  πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

[Download not found]

[Download not found]

 

 

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών