100 ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους ιδανικές για την τελική επανάληψη θεωρίας στο 1ο κεφάλαιο της χημείας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.

Ατομικό πρότυπο Bohr, Κβαντική θεωρία Planck, Αρχή απροσδιοριστίας Heisenberg, Κυματική θεωρία ύλης De Broglie, Περιοδικός Πίνακας, Κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες, Μεταβολή ιδιοτήτων, Ατομική Ακτίνα, Ενέργεια πρώτου ιοντισμού, Δομές Lewis

Αφού κάνετε καλή επανάληψη τη θεωρία του κεφαλαίου απαντήστε στις ερωτήσεις. Στο τέλος δίνονται και οι απαντήσεις.

Εκτιμώμενος χρόνος 1hr 

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τις 100 ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

[Download not found]

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών