Το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Χημείας Α και Β Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 καθορίζεται με ΦΕΚ του 1999. Το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ αφορά μόνο την Α και Β λυκείου γενικής παιδείας. Δεν υπάρχει πλεόν Χημεία κατεύθυνσης Β λυκείου παρά μόνο γενικής παιδείας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών στη Χημεία Α και Β΄ Λυκείου είναι το εξής:

Χημεία Α΄ Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βασικές έννοιες (4 ώρες)

1.1. Με τι ασχολείται η Χημεία

1.2. Μάζα όγκος πυκνότητα

1.3. Σύσταση της ύλης, άτομα, μόρια, ιόντα

1.4. Καταστάσεις της ύλης, μεταβολές (φαινόμενα)

1.5. Ταξινόμηση ύλης, εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Περιοδικός Πίνακας-Δεσμοί ( 5ώρες) 

2.1. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων – Ένα απλό μοντέλο του ατόμου

2.2. Κατάταξη των στοιχείων, Περιοδικός Πίνακας

2.3. Γενικά για το χημικό δεσμό, Ιοντικός, ομοιοπολικός δεσμός

2.4. Αριθμός οξείδωσης, εισαγωγή στην ονοματολογία, γραφή χημικών ενώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οξέα-Βάσεις-Άλατα-Οξείδια (7ώρες)

3.1. Ιδιότητες οξέων-βάσεων, ονοματολογία, εξουδετέρωση-pH, ταξινόμηση οξέων-βάσεων

3.2. Οξείδια ( ονοματολογία, είδη)

3.3. Άλατα (ορισμός, ονοματολογία)

3.4. Χημικές αντιδράσεις

3.5 Οξέα, βάσεις, άλατα και καθημερινή ζωή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Στοιχειομετρία (4 ώρες)

4.1. Ar, Mr, NA, mole, Vm

4.2. Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

4.3. Συγκέντρωση διαλύματος, αραίωση, συμπύκνωση

4.4. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Πυρηνική Χημεία- Ραδιενέργεια (3ώρες)

5.1. Ραδιενεργός διάσπαση, χρόνος υποδιπλασιασμού, μονάδες ραδιενέργειας, συνέπειες ραδιενέργειας, πηγές ραδιενέργειας

5.2. Μερικές εφαρμογές ραδιοισοτόπων

Χημεία Β΄ Λυκείου

Δεν υπάρχει με το νέο λύκειο χημεία κατεύθυνσης στη Β΄ Λυκείου παρά μόνο ως μάθημα γενικής παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενικό μέρος οργανικής χημείας ( 7 ώρες)

1.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία,άνθρακας

1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων, ομόλογες σειρές

1.3. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων

1.4. Ισομέρεια.

1.5. Ανάλυση οργανικών ενώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πετρέλαιο-Υδρογονάθρακες (7 ώρες)

2.1. Πετρέλαιο, βενζίνη, καύση, καύσιμα

2.2. Νάφθα, πετροχημικά

2.3. Αλκάνια, μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο

2.4. Καυσαέρια, καταλύτες αυτοκινήτων

2.5. Αλκένια-αιθένιο, αλκίνια, αιθίνιο

2.6. βενζόλιο

2.7. Ατμοσφαιρική ρύπανση, φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αλκοόλες-Φαινόλες (4 ώρες)

3.1 Αλκοόλες, γενικά, ταξινόμηση, παρασκευες, αλκοολική ζύμωση, ιδιότητες, προιόντα οξείδωσης, καρβονυλικές ενώσεις

3.2. Φαινόλη (παρασκευές, ιδιότητες,χρήσεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Καρβοξυλικά οξέα ( 3ώρες)

Γενικά-ταξινόμηση, μελέτη ορισμένων οξέων (βενζοικό οξύ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Βιομόρια και άλλα μόρια ( 4 ώρες) 

5.1. Υδατάνθρακες

5.2. Λίπη-Έλαια-Σαπούνια, απορρυπαντική δράση

5.3. Πρωτείνες

5.4. Πολυμερή-Πλαστικά

5.5. Υφάνσιμες ίνες

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ στον υπολογιστή σας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

[Download not found]

 

 

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών