Σε άλλη μια προσπάθεια να ταξινομήσω τα πολλά και επαναλαμβανόμενα θέματα της τράπεζας θεμάτων στη Χημεία Α΄ Λυκείου ξεκίνησα τη ταξινόμηση των θεμάτων της τράπεζας ανά κεφάλαιο.

 Συγκέντρωσα, λοιπόν, όλα τα θέματα πάνω στο 1ο κεφάλαιο (δομικά σωματίδια της ύλης, ταξινόμηση της ύλης, διαλύματα, περιεκτικότητες, διαλυτότητα). Το αρχείο περιλαμβάνει όλα τα θέματα από τη τράπεζα θεμάτων της Χημείας Α΄ Λυκείου στο πρώτο κεφάλαιο. Θα βρείτε 25 ερωτήσεις τύπου σωστού – Λάθους με σύντομη απάντηση και 30 ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις.

Στο 1ο κεφάλαιο τα θέματα της τράπεζας  μπορούν να χαρακτηριστούν στρωτά, οι μαθητές ανταποκρίνονται έυκολα στα θέματα του 1ου κεφαλαίου από τη τράπεζα. Προσοχή στα θέματα της διαλυτότητας στα οποία έχουν προστεθεί μέχρι και 26 οκτωβρίου αρκετά θέματα πάνω στη διαλυτότητα.

Για να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

[Download not found]

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών