Τα θέματα στη Χημεία για την Α΄ Λυκείου που δημοσιεύθηκαν  είναι διαθέσιμα και σε ένα αρχείο. Για να κατεβάσετε τα θέματα της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α λυκείου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα θέματα της χημείας από τη τράπεζα θεμάτων σε 368 σελίδες. Το αρχείο είναι μεγάλο σε μέγεθος 26ΜΒ, οπότε λίγο υπομονή στο κατέβασμα αλλά είναι ευκολότερη η ανάγνωση των θεμάτων.

[Download not found]

Σχόλια για τα θέματα της χημείας της τράπεζας θεμάτων:

Τα περισσότερα θέματα είναι μέτριας δυσκολίας, εξαιρετικά αναμενόμενα. Πιο συγκεκριμένα:

Στο 1ο Κεφάλαιο στις Βασικές έννοιες δεν υπάρχει κανένα θέμα που να ξεφεύγει. Δίνεται έμφαση στα ισότοπα και στην εύρεση αριθμού πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων σε ουδέτερα άτομα και ιόντα. Πολύ εύκολα θέματα, οι μαθητές ανταποκρίνοται με άνεση σε αντίστοιχα θέματα. Φυσικά υπάρχουν και θέματα με διαλυτότητα τα οποία είναι στο πλαίσιο της ύλης.

Στο 2ο Κεφάλαιο Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί πολλά θέματα επαναλαμβανόμενα στην εύρεση θέσης στοιχείου στον Περιοδικό Πίνακα από τον ατομικό αριθμό και αντίστροφα (Δηλαδή να δίνεται η θέση του στοιχείου στον Περιοδικό Πίνακα και να ζητείται ο ατομικός αριθμός). Καμία δυσκολία για τους μαθητές. Προσοχή στη θέση του 2He στον Περιοδικό Πίνακα η οποία ζητείται πολλές φορές στα θέματα της τράπεζας (1η Περίοδος και 18η ομάδα, ευγενή αέρια). Επίσης οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη θέση αλκαλίων αλκαλικών γαιών, αλογόνων και ευγενών αερίων. Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχει και το μοναδικό θέμα παπαγαλίας μέσα  στη τράπεζα που είναι οι διαφορές (ζητούνται μόνο δύο) μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στη συνέχεια υπάρχουν αρκετά θέματα με ιοντικό και ομοιοπολικό δεσμό στα οποία ζητείται η περιγραφή του σχηματισμού μιας ένωσης από 2 στοιχεία. Για να δείτε συγκεντρωμένα όλα τα θέματα της τράπεζας πάνω στο χημικό δεσμό πατήστε εδώ.

Στο 3ο Κεφάλαιο στην ονοματολογία δεν υπάρχουν τα -ωδη υπερ-ικο, υπο – ωδες, όυτε οι όξινες και δισόξινες ρίζες, γεγονός θετικό για τους μαθητές. Όσον αφορά τις χημικές αντιδράσεις, στην εξουδετέρωση υπάρχει μόνο η κατηγορία οξύ και βάση, δεν υπάρχουν δηλαδή αντιδράσεις εξουδετέρωσεις με όξινα και βασικά οξείδια. Στην απλή αντικατάσταση οι μισές χημικές αντιδράσεις της τράπεζας είναι μέταλλο αντικαθιστά μέταλλο και οι υπολοιπες αμέταλλο αντικαθιστά αμέταλλο. Υπάρχει μόλις μία αντίδραση μέταλλο και νερό. (Να + Η2Ο) Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι αντιδράσεις της τράπεζας πραγματοποιούνται και τις περισσότερες φορές ζητείται ο λόγος που λαμβάνει χώρα μια αντίδραση. Στα θετικά είναι ότι θα δίνεται στους μαθητές οι πίνακες με τη σειρά δραστικότητας και τα αέρια-ιζήματα. Δείτε εδώ όλες τις ενώσεις που ζητείται η ονομασία τους από τη τράπεζα, ενώ εδώ θα βρείτε όλες τις χημικές αντιδράσεις από τη τράπεζα ταξινομημένες ανά κατηγορία.

Στο 4ο Κεφάλαιο τα θέματα θεωρίας εστιάζονται περισσότερο στην υπόθεση Avogandro και στη κατανόηση του mol. Πάρα πολύ λίγα θέματα πάνω στην καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων. Ειδικά στις ασκήσεις δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα ερώτημα με τη καταστατική. Οπότε ο διδάσκων σε κάθε σχολείο θα βάλει στο 1ο και 3ο θέμα σίγουρα θέματα πάνω στην καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων.  Όλες οι ασκήσεις όλες έχουν μια συγκεκριμένη δομή: Εύρεση περιεκτικότητας ή συγκέντρωσης ή ποσότητα διαλυμένης ουσίας, αραίωση ή ανάμιξη διαλυμάτων και τέλος στοιχειομετρικό πρόβλημα.

Πατήστε εδώ για να δείτε μαζεμένα και συγκεντρωμένα ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις τύπου σωστού – λάθους που υπάρχουν στη τράπεζα μαζί με τις απαντήσεις.

Όσον αφορά λάθη, βρήκα μόλις δύο στις 368 σελίδες (NaSO3 αντί για Νa2SO3 και σε ένα ερώτημα ενός θέματος Β δίνει 17F ενώ είναι 17Cl) τα οποία είναι τυπογραφικά και αν τα συγκεκριμένα θέματα κληρωθούν θα δωθεί διευκρίνηση από τον διδάσκοντα.

Σαν γενική παρατήρηση τα θέματα της τράπεζας στη Χημεία μου άρεσαν, μπορεί να με κούρασε η επανάληψη των θεμάτων, αλλά οι εντυπώσεις μου εντέλει είναι θετικές σε σχέση και με τα άλλα μαθήματα. (Στη Φυσική τα θέματα είναι αρκετά δύσκολα και κάποια θέματα διακρίνονται από επιστημονική αστοχία).

Καλή Δύναμη

Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός

 

 

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών